Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα των εισιτηρίων διαρκείας

Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα των εισιτηρίων διαρκείας

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των εισιτηρίων διάρκειας σας ενημερώνουμε ότι εξαντλήθηκαν προσωρινά οι κάρτες για τις θύρες
4 και 5-6.
Η ολοκλήρωση της επανέκδοσης τους υπολογίζεται σε περίπου 10 μέρες και θα υπάρξει νέα σχετική ενημέρωση.
Όλες οι προκρατήσεις που έχουν γίνει για τις συγκεκριμένες θύρες και δεν έχουν ακόμα παραληφθεί από τους κατόχους τους, εξακολουθουν να ισχύουν κανονικά.
Σας ευχαριστούμε για την πρωτοφανή σας στήριξη προς το ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου.
⚽️ 🔴 🔵 ⚽️

Κοινοποίηση